Izlozē var piedalīties žurnāla “Citādā Pasaule” 12 mēnešu abonenti, kuri ir abonējuši žurnālu 2018. gadam laika posmā no 11. oktobra līdz 31. decembrim.
Pieteikums (vārds, uzvārds, kontakttālrunis un abonementa rēķina/kvīts numurs) jāiesniedz līdz 2017. gada 31. decembrim šeit vai sūtot uz e-pastu loterija@citadapasaule.lv!
Uzvarētājus paziņosim žurnāla “Citādā Pasaule” 2018. gada 17. janvāra numurā.
 
Loterijas atļaujas numurs: 4712.
 
Pilni loterijas noteikumi :